VAD ÄR MIGRÄN?

Migrän är en sjukdom som uppträder i form av huvudvärk. Oftast börjar huvudvärken utan inledande symptom och själva anfallet kan dessutom omfatta illamående, blek hud och diarré. Hos cirka 15 % av dem som lider av migrän förekommer ett inledande symptom som kallas aura. Det består av en synfältsdefekt, ett expanderande sågtandformat område eller ett grått eller klart område, som uppstår i synfältet.

Migrän beror på störningar i hjärnstammen som utlöses av externa faktorer som stress, klart solljus, alkohol, sömnsvårigheter, dålig syn eller alltför långa uppehåll mellan måltiderna. Omkring tio procent av alla vuxna drabbas av migrän som är tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män.

Smärtsam huvudvärk uppstår ofta i kombination med migrän. Symptomspektret vid migrän är dock mycket brett och förutom smärtan blir personens sinnen känsligare för ljus, ljud och dofter. Sinnesförnimmelserna ökar i allmänhet känslan av smärta och därför lindras symptomen av mörker. Smärtan förvärras av rörelse.


Behandling samt förebyggande av migränsmärta

Smärtan och övriga symptom under ett migränanfall underlättas av vila och av att sova i en sval, mörk och tyst omgivning. Även ett kallt bandage kan lindra. Likaså kan smärtstillande medel lindra genom att inta en rejäl dos på en gång när anfallet börjar.

För att förebygga anfallen är det en god idé att kontrollera syn och tänder samt att se över sin livsstil (minska stress och alkoholintag, se över måltids- och sömnrytmen osv.). Om anfallen ändå upprepas varje vecka, bör man uppsöka läkare. Den förebyggande behandlingen av migrän är numera relativt effektiv.


Zonterapi till hjälp mot migränsmärta

Förutom huskurer, läkemedel och förebyggande åtgärder mot migrän finns flera populära behandlingsformer som sedan länge använts i många andra länder. En av dessa är zonterapi, som baserar sig på stimulering av reflexpunkter i fotsulan med hjälp av akupressur.

Undersökningar bland migränpatienter i västländerna har visat signifikanta resultat tack vare zonterapi, baserad på akupressur i fotsulorna.


Akupressursulor för behandling av migränsmärta

Stabilic-akupressursulor är baserade på zonterapi och erbjuder möjlighet till individuell akupressurbehandling, där patienten själv kan utforma inläggssulorna så att de lindrar smärtan. Modifieringen av sulorna sker genom att flytta behandlingsfästena till den reflexpunkt på sulan som är kopplad till smärtan. En inläggssula som fått individuell modifiering ska användas minst tre timmar om dagen i minst en vecka. En komplett behandlingsperiod varar 2-3 veckor.

coolxchange

STABILIC

AKUPAINANTA- POHJALLISET


Lääkkeetöntä kivunhoitoa

Osta

Förebyggande av migrän med akupressur

Akupressur fungerar också som förebyggande behandling. I dessa fall bör Stabilic-akupressursulor användas några timmar om dagen ett antal gånger per vecka. Tänk på att Stabilic-akupressursulorna inte ersätter receptbelagda läkemedel eller åtgärder ordinerade av läkare. En hälsosam livsstil är av yttersta vikt för att förebygga smärtor och Stabilic-akupressursulorna erbjuder i första hand en läkemedelsfri kompletterande behandling för smärtkontroll. Mer information om zonterapin och Stabilic-akupressursulorna får man på adressen www.stabilic.com.


Evidens om behandling av migränpatienter med akupressursulor

Effekten av smärtbehandling med Stabilic-akupressursulor har bevisats i testgrupper med patienter med migrän samt smärtor i ländryggen. I gruppen med migränpatienter fick 85 % hjälp mot smärtorna i huvudet och av patienterna med smärtor i ländryggen fick 86 % hjälp mot sina smärtor. Hela 31 % av dem som hörde till testgruppen med migrän kunde minska sin användning av smärtstillande medel och 42 % av dem i gruppen med smärtor i ländryggen kunde minska sin användning av smärtstillande medel.