SMÄRTBEHANDLING OCH UPPLEVELSEN AV SMÄRTA

Smärtbehandling innebär att lindra patientens smärta. Eftersom smärta är en subjektiv känsla är den mycket individuell. Smärtkänslan orsakas av skador på kroppens organ, av psykologiska faktorer och av situationer i omgivningen. Hur vi upplever smärta och hur vi hanterar den påverkas av arvsmassan, våra kulturella erfarenheter och bakgrund. En tredjedel av alla finländare har upplevt smärta som varat i minst 3 månader och var sjunde har smärttillstånd varje dag. Vid behandlingen av utdragen smärta ska alltid flera olika alternativ övervägas.


Smärtbehandlingsmetoder

Det finns många orsaker till att smärta uppkommer och flera metoder att behandla den. Metoderna kan grovt delas in i två kategorier: läkemedelsfria behandlingar och behandlingar med läkemedel.

Läkemedelsbehandling omfattar både receptfria egenvårdspreparat från apoteket och receptbelagda läkemedel. Med läkemedel kan man lindra exempelvis nervsmärta och smärta som orsakas av muskelspänning eller inflammation. Lindriga akuta smärtkänslor kan effektivt och snabbt behandlas med egenvårdspreparat från apoteket, men om smärtan kvarstår bör läkare konsulteras. Beroende på orsaken till smärtan väljer läkaren den läkemedelsbehandling, som akut lindrar svår smärta och förebygger att den blir kronisk. Man bör noggrant följa instruktionerna för läkemedelsbehandlingen mot smärta och sträva efter att minimera bruket av läkemedel.


Läkemedelsfri smärtbehandling

Läkemedelsfria behandlingar är grundvalen för smärtbehandling. Behandlingen av en patient med kronisk smärta bör alltid utgå från läkemedelsfria behandlingsmetoder som vid behov kan stödjas med läkemedel. Behandlingen av kronisk smärta bör baseras på en god och förtroendefull vårdrelation, där patientens smärtupplevelser utvärderas som en helhet och ligger till grund för användningen av olika behandlingsmetoder. Målet är att förbättra smärtpatientens livskvalitet.

Läkemedelsfria smärtbehandlingsmetoder är bland andra: träning, fysioterapi, fysikaliska behandlingar, kognitiv beteendeterapi, köld- och värmebehandling, transkutan nervstimulering (TNS) samt smärtbehandling som baserar sig på akupressur.


Smärtbehandling med akupressur

Enligt zonterapeuterna återspeglas kroppens olika delar i precisa reflexpunkter i fotsulorna. Genom att massera eller rikta akupressur mot dessa punkter lindras smärtan. Det finns olika fysiologiska förklaringar till akupressur. Bland annat tror man att den slappnar av musklerna, ökar blodomloppet, avlägsnar slaggämnen samt ökar utsöndringen av endorfiner. Bevis på terapiformer som baseras på akupressur har hittats på en egyptisk totem från år 2330 f.Kr. Även i Indien och Kina har akupressur traditioner från tusentals år tillbaka. I västerlandet började behandlingsformen utforskas av William Hope Fitzgerald som införde den i USA 1917. Vem som helst kan enkelt behandla smärta med akupressur genom att trycka på fotsulorna och följa en zonterapikarta.

Stabilic

Stabilic

AKUPRESSURSULORKÖP

Smärtbehandling med akupressursulor

Stabilic-akupressursulor är en individuell akupressurmetod för lindring av smärta. Med hjälp av Stabilic är det lätt för vem som helst att utföra akupressur och på det sättet lindra smärtan. Smärtbehandling med Stabilic-akupressursulor har undersökts i testgrupper i Finland med migränpatienter och patienter med smärtor i ländryggen. I gruppen med migränpatienter fick 85 % hjälp mot smärtorna i huvudet och av patienterna med smärtor i ländryggen fick 86 % hjälp mot sina smärtor. Hela 31 % av dem som hörde till testgruppen med migrän kunde minska sin användning av smärtstillande medel och 42 % av dem i gruppen med smärtor i ländryggen kunde minska sin användning av