Suosikit

Sinulla ei ole vielä tallennettuja suosikkeja.

Ostoskori

Et ole vielä lisännyt mitään ostoskoriisi.

Tietosuoja


Tietosuojaseloste

Rekisterin pitämisen tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä verkkokaupan toiminnan mahdollistaminen.


Rekisterinpitäjä on Sabora Pharma Oy, PL 20, 03601 Karkkila. Yhteysosoite: Toni Wåhrström, toni.wahrstrom@sabora.fi
Rekisteriselosteen laatimispäivä on 29.3.2008 ja sitä on päivitetty 3.1.2018. Sabora Pharma Oy voi muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä ja ilmoittaa tällaisesta muutoksesta verkkosivustollaan.


Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sekä mahdollisesti muilta sidosryhmiltä vallitsevan lain puitteissa. Rekisteritiedot on kerätty henkilön asemaa tai tehtäviä tai niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavissa olevista tiedoista.

Kerättävät tiedot:

• henkilön nimi
• henkilön yhteystiedot
• julkiset rekisteritiedot
• asiakkaan ja käyttäjän luovuttamat tiedot
• selaimen keräämät tiedot ja
• verkkosivujen käyttöön liittyvät tiedot sekä
• muut mahdolliset tarpeelliset tiedot rekisterin pitämisen tavoitteiden täyttämiseksi.


Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, ellei pakottava lainsäädäntö sitä edellytä.
Tietoja käytetään liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hallintaan ja -hoitoon, Sabora Pharma Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin, rajoittamatta sitä pelkästään suoramarkkinointiin, palvelujen käytettävyyden parantamiseen, kehittämiseen ja niiden tietoturvasta huolehtimiseen sekä muulla mahdollisella rekisterilain mukaisella tavalla.


Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Yrityksellä ja luonnollisella henkilöllä on mahdollisuus kieltää tietojen käyttäminen, ellei se ole erityisen tarpeellista rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.


Markkinointi- ja osoitteenluovutus kiellon voi tehdä lähettämällä pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojen tarkastuspyyntö on mahdollista esittää rekisterinpitäjälle osoitetulla allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä.


Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi ja toteuttaakseen tämän oikeuden, on tämän otettava kirjallisella pyynnöllä yhteyttä rekisterinpitäjään. Kaikissa tapauksissa asiakassuhteen ylläpitämiseksi vielä tarpeellisilta määrin ei pyyntöä voida kuitenkaan välttämättä toteuttaa ja pyyntö voi aiheuttaa haasteita tai mahdottomuuden tarjota rekisterin pitämisen tarkoitukseen liittyviä palveluja kuluttajalle.


Tietoja ei luovuteta ETA-alueen ulkopuolelle, pois lukien mahdollinen lainsäädännön rajoissa tapahtuva ja tarkoituksenmukainen luovuttaminen tietojen käsittelemiseksi. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, käyttöoikeuksin ja salauksin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain määritellyt henkilöt, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin työtehtävien hoitamiseksi. Manuaalisesti säilytettävät tiedot säilytetään lukituissa tiloissa osoitteessa: Tammelantie 10, 03600 Karkkila.

Suecos Alma kauniissa väreissä

Uutuus! Kauden kengät Icebugilta